Ürünler

BROTOSTIM

Bitki büyüme uyarıcısı. Ürünün büyümesini ve gelişimini artıran lignosülfonat ile komplekslenmiş mikro elementlere dayalı ürün. Bitkide hem yukarı hem de aşağı yöndeki kolay translokasyon. Ekin verimini arttırır. Özellikle damar hastalıkları durumunda bitkinin genel sağlığını iyileştirir. Çinko, Mangan ve Bakır eksikliklerini giderici olarak görev yapar.

İçerikler

Bakır (Cu)               2.0% w/w

mangenes (Mn)     1.0% w/w

Çinko  (Zn)                 0.5% w/w

Organik kompleks akanları

Ambalaj tipleri : 1L, 5L and 25L