Ürünler

POWER NATURA

Fulvik asitlere dayalı sıvı gübre .Power Natura doğal kökenli bir formülasyondur. Başlıca özelliği, toprağı geri kazanıp organik madde sağlayan yüksek fulvik asit içeriğidir. Toprağın tuzluluk problemleri toprağın özelliklerinden ya da sulama suyunun kalitesizliğinden kaynaklanabilir. Kök suyunun stresi ve zorluğu veya besinlerin sınırlı mevcudiyeti gibi bu topraklarda yetişen mahsullerin zarar görmesine neden olabilir. tüm ürünler Yüksek konsantrasyonlu organik madde ve fulvik asitlerin yanı sıra, toprak yapısı, havalandırma ve su tutma kapasitesi gibi fiziksel özellikleri de geliştirir. Ek olarak, uygulaması bitkilerin besin alımını arttırır ve toprak bitki örtüsünün gelişimini destekler.

İçerik

Organik Madde                                                    35 % w/w

Toplam Azot (N)                                                     2 % w/w

Organik Karbon                                                  20.0-26.0% w/w

Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K2O)              % 4

Ph                                                                            4-6                                                                                                                                       

Ambalaj Tipleri : 1L, 5L and 25L